Выставка ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УКРАИНЫ Киев МВЦ

Структура форуму

- ГАЛУЗЕВА ЕКСПОЗИЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ ПЕК УКРАЇНИ:
Демонстрація сучасного стану та перспектив розвитку паливно - енергетичного комплексу України у сфері видобутку енергоресурсів, виробництва, передачі, розподілу та збуту електричної і теплової енергії:
Електроенергетика
Ядерна енергетика та атомно-промисловий комплекс
Теплова енергетика
Гідроенергетика
Нетрадиційна енергетика
Електричні станції, підстанції
Електроенергетичні системи та мережі
Вугільно-промисловий комплекс
Нафтогазова та нафтопереробна промисловість

- ЕКСПОЗИЦІЯ XIIІ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ - 2015»:
Паливна промисловість
Технології та обладнання для видобутку, збагачення/переробки, транспортування нафти, газу, вугілля, уранової руди.
Гірниче машинобудування.
Енергетичне обладнання
Електротехнічне обладнання
Лінії електропередач. Кабелі та проводи.
Промислова світлотехніка

Автоматизація, управління, облік систем енергопостачання

- БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ ПЕК

- ДІЛОВА ПРОГРАМА
Заходи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
Науково-практичні конференції, семінари, «круглі столи», презентації учасників виставки.
ІІ Всеукраїнський семінар інженерів-енергетиків